Giỏ hàng
Tài khoản

- Shop hỗ trợ đổi sản phẩm trong 3 ngày (kể từ ngày nhận hàng) trong trường hợp không vừa hoặc sản phẩm lỗi
- Điều kiện là kho hàng Shop còn size, sản phẩm phải còn mới 100%
- Nếu hết hàng, tùy vào điều kiện từng trường hợp cụ thể, Shop sẽ hỗ trợ đổi mẫu khác có giá tương đương.

GIỚI THIỆU VAULT VIETNAM

VAULT VIETNAM - Shop Vans Vault chính hãng tại Việt Nam được thành lập vào năm 2017

zalo